Về Công Ty

VỀ CÔNG TY
Công ty TNHH

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ

Là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
NHÀ CUNG CẤP HÀNG ĐẦU
NGUYÊN VẬT LIỆU ĐA DẠNG
CÔNG NGHỆ XANH HIỆN ĐẠI
ĐẠT NHIỀU GIẢI THƯỞNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2013
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
2014
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
2015
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
2016
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
2017
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
2018
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
2019
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
2020
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
2021
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…

Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tin cậy hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt nhất.

Giá trị cốt lõi

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỖ SĨ là nhà cung cấp vật tư quảng cáo uy tín , hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư quảng cáo. Sản phẩm của Công ty được bán rộng rãi ở các tỉnh miền nam. Công ty có quan hệ với các nhà sản xuất lớn uy tín hàng đầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức…
GIÁ TRỊ CỐT LÕI